038-20 24 044 info@pkrba.nl

Peter F.C. Kruijsen & Partners

Peter F.C. Kruijsen & Partners, kortweg RBA, is de handelsnaam van de belastingadviespraktijk van de initiatiefnemer Peter F.C. Kruijsen en een ontelbaar gelijkgestemden binnen een samenwerkingsverband van fiscalisten, jusristen en accountants, Fiscount genaamd.

Over Peter F.C. Kruijsen

Peter F.C. is een man die in één vakgebied enorm uitblinkt. Dat vakgebied heet belastingzaken. Door de jaren heen zijn er talloze fiscale situaties op Peters pad gekomen die altijd naar tevredenheid van de betrokkenen uitgewerkt zijn. Door een slimme keus in samenwerkingspartners staat Peter F.C. Kruijsen ook klaar om uw complexe belastingsituatie te doorgronden en te verbeteren.

RBA werkt desgewenst op no cure – no pay basis waardoor u zonder risico van de dienstverlening gebruik kunt maken.

Een ervaren Partner

Peter F.C. Kruijsen -sinds december 2018 registerbelastingadviseur- is al jaren een vertrouwde partner voor vele professionals. Met een zeer brede kennis over belastingzaken, persoonlijke aandacht voor iedere cliënt en een gezonde natuurlijke gedrevenheid om de Nederlandse belastingwetten volledig te doorgronden kunt u zich voor uw belastingzaken geen betere partner wensen. Peter F.C. Kruijsen denkt met u mee, is altijd bereid een verder te kijken dan de geijkte paden en vindt op regelmatige basis nieuwe voordelen voor zijn cliënten.

Kennismaken? Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Complexiteit

Expertise is het meest waardevol wanneer die in de juiste situaties ingezet wordt. Peter F.C. Kruijsen kan met dank aan zijn brede en lange ervaring en kennis complexere belastingproblemen aanpakken. Wanneer uw belastingsituatie complexer dan gebruikelijk is en daardoor meer dan de nodige aandacht vereist bent u bij hem aan het juiste adres. Hij helpt u graag om de belastingdruk op uw organisatie tot een minimum te beperken.

Wanneer uw fiscale situatie van eenvoudiger aard is verwijzen wij u graag door naar Triveta Administraties en belastingzaken, het administratiekantoor dat Peter runt met zijn echtgenote Marion Kruijsen – Schregardus en dochter Elvera Kruijsen.

Triveta Administraties staat u graag bij in het verzorgen van (loon)administraties en het opmaken van jaarrekeningen, begrotingen, ondernemersplannen, financieringsaanvragen en eenvoudiger standaard belastingzaken. RBA is voor de hogere wiskunde.

Diensten

Peter F.C. Kruijsen biedt u adviezen op het gebied van alle belastingsoorten. Inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Successiewet en rechtsverkeer, omzetbelasting, autobelasting en douane maar ook op het gebied van Algemeen Bestuursrecht en/of Algemene wet ’s Rijksbelastingen en Invordering.

Kosten

RBA rekent voor haar fiscale adviezen een tarief ad. €140,50 per uur (excl. omzetbelasting)

No cure – no pay 30% regeling

 

Wie gebruik wenst te maken van Peter Kruijsens no cure – no pay regeling betaalt 30% van de besparing.
Het komt niet zelden voor dat Peter Kruijsen substantiële besparingen weet te behalen. Zo heeft hij voor een cliënt een aanslag van €150.000 van tafel weten te krijgen. Die cliënt zou onder de no cure – no pay regeling dus €45.000 aan RBA hebben moeten betalen. Daar schiet zo’n cliënt niets mee op. Bovendien is RBA geen 320 uur (het equivalent van €45000 ÷ €140,50 per uur) bezig geweest. Daarom hanteert RBA een maximum aan de no cure – no pay vergoeding. Dat maximum bedraagt €210,75 per gewerkt uur.

Een praktijkvoorbeeld verduidelijkt dit principe:

Stel uw fiscaal voordeel bedraagt €5000. RBA heeft 2 uur werk moeten besteden om de besparing te behalen. Wanneer u opteert voor no cure – no pay zou u dus €1500. (30 % van €5000) moeten betalen. Echter met de clausule van een maximum vergoeding van €210,75 per gewerkt uur betaalt u echter €421,50 (2 uur à €210,75). Dit alles wordt met u in een persoonlijk gesprek en een op uw situatie toegespitst voorbeeld voorgerekend en in een opdracht tot dienstverlening vastgelegd.

Om van onze no cure – no pay dienstverlening gebruik te maken vragen wij u eerst een akkoordverklaring te ondertekenen, op basis van deze verklaring verlenen wij onze diensten en komt er een overeenkomst tot stand. Een voorbeeld van de akkoordverklaring kunt u hier downloaden.

Belastingschulden moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Dit voorkomt boetes en verhogingen waardoor de schuldenstapel te hoog en onbeheersbaar wordt. E-mail ons daarom snel om een oplossing voor uw belastingschulden te vinden.

Peter F.C. Kruijsen heeft in zijn studie om registerbelastingadviseur te worden bijzondere aandacht besteed aan het onderwerp invordering.
Deze keuze is gemaakt omdat in de wereld van accountants- en administratiekantoren een groot gebrek aan kennis over dit onderwerp heerst. Het is een niet bijster populair onderwerp binnen de belastingwet maar zeer zeker wel een heel belangrijk onderwerp dat dus ernstig onderbelicht blijft bij vele branchegenoten. Belastingadviseur Peter F.C. Kruijsen heeft zich het onderwerp meester gemaakt en kan met recht invorderingsdeskundige genoemd worden.

Peter Kruijsen werkt desgewenst op no cure – no pay basis. Door de ervaring en de overtuiging nagenoeg altijd te kunnen besparen op fiscale verplichtingen durft Peter u deze bijzondere -en niet alledaagse- wijze van declareren aan te beiden.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek maakt duidelijk hoe die dienstverlening vorm gaat krijgen.

Peter Kruijsen is een man met jarenlange fiscale ervaring in uiteenlopende branches, met uitzondering van de agrarische sector. Door diepgaande kennis van de Nederlandse fiscale regelingen is er snel voordeel te behalen voor een groot aantal en soorten ondernemingen.

Vaak groeit een onderneming snel en daarmee ook de complexiteit van de fiscale rechten en plichten. Peter Kruijsen kent het Nederlandse fiscale landschap op zijn duimpje en kan daardoor een optimale strategie bepalen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Alleen wanneer er daadwerkelijk voordeel behaald wordt met Peters dienstverlening volgt er een factuur. Wanneer Peter Kruijsen geen financieel voordeel voor uw bedrijf weet te behalen op fiscaal gebied bent u Peter Kruijsen niets verschuldigd. U kunt dus zonder risico de dienstverlening uitproberen, no cure – no pay.

 

Om van onze no cure – no pay dienstverlening gebruik te maken vragen wij u eerst een akkoordverklaring te ondertekenen, op basis van deze verklaring verlenen wij onze diensten en komt er een overeenkomst tot stand. Een voorbeeld van de akkoordverklaring kunt u hier downloaden.

 

Regus Trade Center Zwolle
Grote Voort 293-A
8041 BL Zwolle

Tel. 038-20 24 044
E-mail: info@pkrba.nl

 

Wij komen desgewenst naar u toe

RBA is een kantoor dat desgewenst naar u toekomt. Zo spaart u reistijd en of wij nu naar ons kantoor rijden of naar u dat is ons om het eender.

 

Regus Trade Center Zwolle
Grote Voort 293-A
8041 BL Zwolle

Tel. 038-20 24 044
E-mail: info@pkrba.nl

Wij komen desgewenst naar u toe.

RBA is een kantoor dat desgewenst naar u toekomt. Zo spaart u reistijd en of wij nu naar ons kantoor rijden of naar u dat is ons om het eender.

Fiscaal Probleem?

Neem direct contact op.

7 + 8 =

Uw fiscale problemen en probleempjes binnen 48 uur opgelost!

Dan wel bijna opgelost

Dan wel nagenoeg bijna opgelost